مهمترین راه انتقال ویروس دلتا چیست؟ 

از تماس نزدیک با افرادی که علائم بیماری تنفسی مانند سرفه یا عطسه دارند، باید اجتناب شود. اگر محافظت بالایی لازم باشد، مثلاً در کارکنان پزشکی که با بیماران مبتلا به ویروس کورونا سروکار دارند، باید از ماسکهای فیلتردار تنفسی با استاندارد N۹۵ یا FPP۳ که دستکم ۹۵ درصد ذرات تا حد سهدهم میکرون را فیلتر میکنند، باید استفاده کرد.

مولکولهای پروتئینی گلمیخمانندی که از سطح ذرات ویروسی قرار دارند ظاهر شبیه به تاج به آن میدهند. کلمه «کرونا» (به معنای تاج) در نام این خانواده ویروسها به خاطر ظاهر ذرات ویروس در زیر میکروسکوپ الکترونی است. در معمولیترین حالت این ویروس باعث سرماخوردگی میشود اما در مواردی باعث سندروم حاد تنفسی یا همان “سارس” میشود. اما اگر در جایی زندگی میکنید که شیوع گسترده ویروس وجود ندارد، ماسک زدن تأثیر چندانی ندارد. واکسنی برای محافظت در برابر این خانواده از ویروسها وجود ندارد، حداقل هنوز وجود ندارد. نشانههای ابتلا به این ویروس در انسان تب، سرفه، نفس نفس زدن و تنگی نفس است.

براساس مطالعه جدید مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا، بهنظر میرسد کودکانی که از کووید ۱۹ بهبود پیدا کردهاند، درمعرض خطر بیشتر ابتلا به دیابت قرار داشته باشند. بیماری حاصل از این ویروس «سندرم تنفسی حاد کروناویروس 2» (SARS-CoV-2) نام دارد و سازمان بهداشت جهانی (WHO) پس از عبور تعداد قربانیان از مرز ۱۰۰۰ نفر، نام این ویروس را کووید 19 (19-COVID) گذاشت. البته حتی این ماسکها هم محافظت صد درصد ایجاد نمیکنند. به نظر میرسد انتقال ویروس حتی پیش از آنکه افراد علامتدار باشند، هم امکانپذیر باشد.

درحالیکه یافتههای چند مطالعه از خفیفتر بودن عفونت اومیکرون خبر میدهند، احتمالا میزان بستریشدن در بیمارستان بهعلت قدرت انتقال بالای این گونه افزایش پیدا خواهد کرد. هرچند یک نمونه از آلودگی خفیف سگی در هنگکنگ به ویروس کرونا جدید وجود دارد، فعلا هیچ شواهدی دردست نیست که تایید کند سگ، گربه یا هرنوع حیوان خانگی قادر به انتقال کووید ۱۹ است.

دیدگاهتان را بنویسید