روزشمار علائم کرونا

این بیماری در سالمندان و افرادی با بیماریهای زمینهای (مثل فشار خون بالا، بیماریهای قلبی، سرطان و دیابت) بیشتر از سایر افراد، به شکل شدید بیماری بروز پیدا میکند.این درحالی است که همچنان درمورد اینکه کووید-19 چگونه انسان را مبتلا میکند در حال آموختن هستیم. هنوز درباره تاثیرگذاری یا عدم تاثیرگذاری بهینه ماسک بحثهایی وجود دارد، اما استفاده از آنها همچنان ضروری محسوب میشود. چندین درمان برای این بیماری وجود دارد، اما اثربخشی آنها متفاوت است. در چین به منظور کمک به بیماران برای مقابله با کرونا، به طور مستمر به آنها آبرسانی شده و به افرادی که دچار نفستنگی شدهاند، اکسیژنرسانی نیز صورت میگیرد.

اطلاع دادن به کمک رسانها کمک میکند که شما را فورا به مراکز درمانی مناسب ارسال کنند. میتوانید مراکز درمانی هرشهر که به پذیرش بیماران کرونا اختصاص پیدا کردهاند را با یک جستجوی ساده اینترنتی پیدا کنید. روابط جنسی نیز به عنوان یکی از مهمترین وجوه زندگی، از این قاعده مستثنی نمانده و در شرایط کنونی برای بسیاری از افراد متحول گردیده. آیا کرونا ویروس از طریق تماس جنسی قابل انتقال است؟ این در حالی است که ویروس شناسان عقیدهای به موثر بودن این دسته ماسکهای متداول نزد عموم نداشته و معتقدند آنها از انتقال ویروسهای هوازی جلوگیری نمیکنند.

اصول استفاده از ماسک را یاد گرفته و آن را روی صورت خود چفت کنید به طوری که از بالا بینی را به طور کامل پوشانده و از پایین نیز تا زیر چانه کشیده شده باشد. بنا بر توضیحات دکتر مایکل اسمیت (Michael Smit)، متخصص بیماریهای عفونی در Children’s Hospital Los Angeles، دلیل اصلی استفاده نکردن ماسک برای کودکان این است که استفاده از آن میتواند باعث مشکلات تنفسی در خردسالان شود.

اکنون مطالعهای تازه، نویدبخش کشف درمان برای آن شده است. اکنون در شهر ووهان، اگر فردی در مکانهای عمومی مخصوصا وسایل نقلیه عمومی ماسک روی صورت نداشته باشد، به بیرون از جمعیت رانده خواهد شد. این ویروس برای اولین بار طی تحقیقات مربوط به شیوع بیماری در ووهان (Wuhan) چین شناسایی شد. این ویروس در اواخر سال 2019 در یکی از شهرهای چین برای اولین بار در انسان یافت شد و چون یک ویروس جدید و مربوط به سال 2019 بود ویروس کرونای سال 2019 نام گرفته شد.

دیدگاهتان را بنویسید