آشنایی با ویروس جدید کرونا عامل بیماری کووید-۱۹ – همشهری آنلاین

یک سوم کل بیماران، به سبب نیاز به دریافت اکسیژن با جریان یا فشار بیشتر و برطرف شدن کمبود اکسیژن خون در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده اند. دیابت، فشار خون و بیماریهای قلبی بهترتیب شایعترین بیماریهای زمینهای بودند که به COVID-19 مبتلا شدند. هنگام سرفه یا عطسه، دهان و بینی خود را بپوشانید و اشیاء و سطحی را که لمس میکنید ضد عفونی کنید. در صورتی که پزشک مسئول بیماریهای مسری شهر یا منطقه درمانی به شما گفته که در قرنطینه یا جداسازی بسر ببرید و به این دلیل نمیتوانید کار خود را انجام دهید، می توانید از کلا درخواست پول روزانه بیماری مسری کنید.

با توجه به این که نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که واکنش بدن به این ویروس تازه، شبیه واکنش به ویروسهای قبلی کرونا است، درمان ترکیبی با دو تا چهار داروی ضدویروس برای این بیماران انجام میشود. متاسفانه شاید برخی بیماران (آمار فعلی حدود 2 تا ۱۵ درصد) بر اثر نارسایی تنفسی و ذاتالریه شدید جان خود را از دست بدهند. علائم در موارد گزارششده کووید-۱۹ تابهحال از علائم خفیف تا بیماری شدید و مرگ متفاوت بوده است. اگر علائم بالا را در خودتان دیدید، با وسیله نقلیه شخصی به بیمارستان بروید.

برای اینکه ملاقاتکنندگان بتوانند در طول شب در بیمارستان بمانند باید همچنین گواهی واکسیناسیون کامل یا تست منفی در هر 72 ساعت یا گواهی ابتلا به کووید-19 در 10 تا 90 روز گذشته ارائه کنند. پزشک ممکن است علاوه بر شرح حال و معاینه، آزمایش ترشحات تنفسی و سیتیاسکن قفسهسینه هم درخواست نماید یا دستور بستری در بیمارستان برای فرد بنویسد. همچنان میتوانید مستقما به مرکز آزمایش کرونا رفته، Schnelltest و سپس PCR-Test بگیرید. مطالعات نشانمیدهند که ویروسهای کرونا (از جمله اطلاعات اولیه در مورد ویروس عامل کووید-19) ممکن است از چندین ساعت تا چندین روز روی سطوح زنده بمانند.

در صورتی که درآمد و دارایی شما برای تأمین هزینه های ضروری روزانه (از جمله غذا و دارو) کافی نیست، ممکن است حق دریافت کمک هزینه امرار معاش داشته باشید. ممکن است سندروم حاد تنفسی، حضور RNA ویروس در خون، آسیب حاد قلبی یا عفونت ثانویه در طول دوره بیماری به علائم اصلی بیماری افزوده شود. این ویروس تا چه مدت روی سطوح زنده میماند؟ احتمالاً با کشف اطلاعات و حقایق بیشتر درباره ویروس جدید، تغییر این وضعیت ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید