آیا مدت زمان قرنطینه برای مبتلایان به کرونا کاهش یافته است؟

پس از آن در طی فرایند اندوسیتوز ویروس به درون سلول ریه وارد میشود. ویروس COVID-19 هنوز در حال مبتلا کردن افراد زیادی در چین و شیوع در کشورهای دیگر دنیا است. ماندگاری ویروس کرونا روی سطوح چقدر است؟ در این بین تعدادی از افراد آلوده به این ویروس هم درمان شدهاند.

هر یک از این ذرات ویروسی تازه متولد شده قادر به آلوده کردن سلول های جدید میزبانی می باشند. بیماری ذاتالریه (پنومونی) ناشی از کرونا ویروس جدید در یازدهم فوریه سال ۲۰20 توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO)، بر اساس سال شیوع و عامل عفونی آن، بیماری کرونا ویروسی ۲۰۱۹ یا کووید-19 (COVID-19) نامیده شد.

جنس و ساختار این ترکیبات منجر به تحریک سیستم ایمنی انسان میشوند و از این رو آنتیژن های ویروسی نامیده میشوند. لازم به ذکر است که ویروس SARS-COV-2 از سوی سازمان بهداشت جهانی بر اساس نام بیماری که ایجاد کرده است، ویروس کووید-19 نیز نامیده شده است. نتایج بررسیهای انجام شده نشان میدهد که دوز سوم واکسن کرونا یا حتی دو دوز اول آن، برای ایجاد مصونیت طولانیمدت در برابر نوع شدید بیماری کووید -۱۹، بستری شدن در بیمارستان و مرگومیر ناشی از آن کافی است. پروتئین S ویروس برای ورود ویروس به درون سلول ریه میزبان نقش بسیار مهمی دارد.

محققان معتقدند در ۴۴٪ از موارد انتقال ویروس SARS-C0V-2 قبل از آنکه فرد از آلودگی خود مطلع شود، اتفاق میافتد. مطالعات نشان داده اند که زمان پراکنش ویروس کرونا SARS-CoV-2 به محیط از دستگاه تنفسی فرد ناقل، بطور متوسط از ۲/۵ روز قبل از بروز علائم شروع می شود و پیک آن نیم روز قبل از بروز علائم میباشد. تاکنون داروی اختصاصی و روش درمانی قطعی برای ویروس کرونا و بیماری کووید-19 مشخص نشده است. رعایت فاصله گذاری اجتماعی یکی از نکات بسیار مهم در جهت کاهش احتمال انتقال فرد به فرد ویروس SARS-CoV-2 است. ورود ویروس به درون سلولهای ریه بطور مستقیم و از طریق ادغام غشاء ویروس و غشاء سلول میزبان آغاز میشود.

دیدگاهتان را بنویسید