همه چیز درباره کرونا ویروس – بیمارستان والفجر تفرش

به گفته مرکز مراقبت و پیشگیری بیماریهای چین، کمتر از نیم درصد بیماران زیر ۵۰ سال جان خود را از دست دادهاند. طبق گفته دانشمندان سازمان بهداشت جهانی MERS در شترها و SARS از گربهها شروع شده است، اما در مورد کرونا هنوز مشخص نشده چه حیواناتی ممکن است باعث شیوع این ویروس در ووهان شده باشد و انتقال انسان به انسان هم غالباً هنگامی اتفاق میافتد که شخص در معرض سرفه فرد مبتلا قرار گرفته باشد.

این ماسک کمک میکند که استنشاق ذرات سرفه و عطسه فرد بیمار کمتر شود اما کماکان ویروسهای کوچک کرونا اگر نزدیک فرد باشند میتوانند از الیاف ماسک عبور کنند یا از کنارههای ماسک وارد دستگاه تنفسی فرد بشوند یا بر چشمان فرد بشینند. البته برای ابتلا به ویروس از روش تماس با سطوح آلوده فرد باید پس لمس کردن سطح، ویروس را با دستانش به دهان، بینی یا چشمان خود برساند. از طریق تماس با قطرات تنفسی در هنگام سرفه یا عطسه فرد آلوده به ویروس ـ این قطرات میتوانند وارد دهان یا بینی افرادی که در همان نزدیکی هستند بشوند یا در ریهها استنشاق شوند و ویروس را منتقل کنند؛تماس با سطوح یا اشیاء آلوده به ویروس ـ فرد با لمس یک سطح یا شیء که ویروس روی آن نشسته میتواند آلوده شود.

با این حال همین که ماسک مقابل دست زدن ناخودآگاه فرد به دهان و بینی را میگیرد، خودش کمک بزرگی است. میانگینی که با توجه به دادههای چین به دست آمده سه تا پنج روز است. اگر به بیماری مبتلا شدید برای مدتی در مکانهای عمومی حاضر نشوید. اگر با فردی که آزمایش کرونا او مثبت بوده است تماس داشت اید، و یا إحساس میکنید مبتلا شده اید، باید فوراً با ادارات مربوط به صحت و بهداشت (Gesundheitsamt) از طریق تلفن تماس بگیرید، حتی اگر هیچ نشانه ای از بیماری در وجود شما مشاهده نشود.

یعنی بیشتر بیماران پس از سه تا پنج روز که ویروس به بدنشان وارد شود، به علایم بیماری دچار میشوند. بیشتر کشورها به شهروندانی که به مناطق آلوده سفر کردهاند توصیه میکنند که ۱۴ روز به شکل ایزوله در خانههایشان بمانند تا مطمئن شوند که علایم بیماری ندارند. نوع دیگری از ماسکهای فیلتردار که با شماره N95 شناخته میشوند در جلوگیری از انتقال ویروس موفقتر هستند. ۲. به هنگام عطسه یا سرفه جلوی دهان خود را با دستمال یا آرنج خم شدهتان بگیرید، و دستمال را داخل سطح دربسته بیاندازید.

دیدگاهتان را بنویسید