خاصیت ضد ویروسی “خیار دریایی” در برابر ویروس تبخال

از طریق تماس با قطرات تنفسی در هنگام سرفه یا عطسه فرد آلوده به ویروس ـ این قطرات میتوانند وارد دهان یا بینی افرادی که در همان نزدیکی هستند بشوند یا در ریهها استنشاق شوند و ویروس را منتقل کنند؛تماس با سطوح یا اشیاء آلوده به ویروس ـ فرد با لمس یک سطح یا شیء که ویروس روی آن نشسته میتواند آلوده شود. سازمان جهانی بهداشت در حال سازماندهی فعالیتهای موجود برای ساخت واکسن و دارو جهت پیشگیری و درمان بیماری کووید-19 است. متاسفانه هنوز درمان اختصاصی و موثری برای این عفونت به اثبات نرسیده است.

با توجه به این که نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که واکنش بدن به این ویروس تازه، شبیه واکنش به ویروسهای قبلی کرونا است، درمان ترکیبی با دو تا چهار داروی ضدویروس برای این بیماران انجام میشود. در صورتی که در سفرهای هوایی، مسافری مبتلا به ویروس کرونا یا مشکوک به آن باشد، خطر ابتلا به این ویروس بسته به فاصلهی شما با آن فرد، متفاوت است. اگرچه بیشتر عفونتهای انسانی ناشی از ویروسهای کرونا، خفیف هستند، اما در دو دهه گذشته، دو ویروس بتاکرونا، در مجموع بیش از ده هزار نفر را به عفونت حاد و شدید تنفسی (ناشی از ویروس SARS-CoV) و سندروم تنفسی خاورمیانه (ناشی از ویروس MERS-CoV) مبتلا کردند که با مرگ و میر بالا همراه بود: ده درصد برای SARS-CoV و 37 درصد برای MERS-CoV.

آن تعداد از ویروسهای کرونا که تاکنون شناخته شدهاند فقط نوک کوه یخ هستند و بخش بزرگ و ناشناختهای از آنها پتانسیل این را دارند که باعث حوادث تازه و شدیدی برای جانوران و شاید انسانها بشوند. سلامتکارشناسان میگویند بعید نیست که سویه بسیار مسری ویروس کرونا منجر به مصونیت جمعی شود. فقط یک سوم کسانی که سرفه میکنند، با سرفه خلط دفع مینمایند. یک سوم کل بیماران، به سبب نیاز به دریافت اکسیژن با جریان یا فشار بیشتر و برطرف شدن کمبود اکسیژن خون در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده اند.

دیابت، فشار خون و بیماریهای قلبی بهترتیب شایعترین بیماریهای زمینهای بودند که به COVID-19 مبتلا شدند. هم اکنون هیچ واکسنی برای پیشگیری از گسترش ویروس COVID-19 وجود ندارد. اما خبر خوب اینکه ویروس کرونا حتی از ویروس آنفولانزای H1N1 که در پاییز گذشته فراگیر شد و فروکش کرد هم مرگ و میر کمتری دارد.

دیدگاهتان را بنویسید