ويروس كرونا چيست – بیمارستان فوق تخصصی شهریار

فاصلهی نزدیک در این مورد منظورمان یعنی فاصلهی 1 یا 2 متری پس از هر فردی که علائم دارد فاصله بگیرند. در معمولیترین حالت این ویروس باعث سرماخوردگی میشود اما در مواردی باعث سندروم حاد تنفسی یا همان “سارس” میشود. هدف والدین از اینکه فرزندشان را ملزم به استفاده از ماسک میکنند کمک به بیمار نشدن اوست، اما همین اقدام میتواند ناخواسته او را در معرض خفه شدن قرار دهد.» برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ماسک زدن، اینجا کلیک کنید.

باید همه چیز در مورد پیدایش، پیشگیری از ویروس کرونا را دانست و در قدم بعدی باید محدودیتهای مسافرتی ایجاد کرد و از گردهماییهای عمومی جلوگیری کرد. از ماسکهای پزشکی استفاده کنید، تا این کالای کمیاب را هدر ندهید و همچنین از استفاده اشتباه جلوگیری کنید (توصیههای استفاده از ماسک را مطالعه کنید). مؤثرترین راه برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس شستن مکرر دستها و اجتناب از تماس با چشم، دهان، بینی با دستهای آلوده است. هنوز مشخص نیست که این بیماری نخستین بار از طریق جانوران به انسان منتقل شدهاست یا از طریق سطوح آلوده به ویروس. خیر. سازمان بهداشت جهانی (WHO) تأکید میکند که ماسک بهتنهایی کافی نیست و باید توصیههای پیشگیرانه قبلی ذکر شده هم با آن همراه باشد بهخصوص بر روی شستن دستها تأکید میشود.

ما از همان ابتدای ظهور کووید 19 آن را دست کم گرفتهایم و با کسب اطلاعات بیشتر اکنون واضح است که کووید 19 از یک بیماری تنفسی ساده پیچیدهتر است. اگرچه همان طور که قبلاً گفته شد هنوز قطعی نشده است که آیا این بیماری از طریق حیوان به انسان منتقل میشود یا خیر ولی سازمان بهداشت جهانی توصیه میکند تا زمانی که به نتیجه قطعی برسیم از تماس با حیوانات غیر خانگی خودداری کنید.

این کودکان، علائمی از قبیل سرماخوردگی، تب، آبریزش از بینی، سرفه، تهوع و اسهال خواهند داشت و معموال علائم، خفیف خواهد بود، مگر این که دارای بیماری زمینهای بوده و به مراقبتهای ویژه نیاز داشته باشند. درمانی که در حال حاضر ارائه میشود بسته به نوع شدت بیماری میتواند یک درمان علائمی – حمایتی باشد و یا در موارد شدید داروهایی بهطور تجربی در حال استفاده هستند.

دیدگاهتان را بنویسید